Pháp Luật Plus - nét văn hóa truyền thống - các bài viết về nét văn hóa truyền thống, tin tức nét văn hóa truyền thống

nét văn hóa truyền thống - các bài viết về nét văn hóa truyền thống, tin tức nét văn hóa truyền thống

Đá gà ăn tiền đầu Xuân, khi nào bị coi là đánh bạc?

Trò chơi chọi gà được tổ chức tại lễ hội nhằm giải trí, duy trì nét văn hóa truyền thống, được cơ quan thẩm quyền cho phép thì hoàn toàn hợp pháp.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1