Pháp Luật Plus - nền kinh tế số - các bài viết về nền kinh tế số, tin tức nền kinh tế số

nền kinh tế số - các bài viết về nền kinh tế số, tin tức nền kinh tế số

“Con đường” tất yếu

Chuyển đổi số là cuộc cách mạng về thể chế nhiều hơn là về công nghệ. Chính vì vậy, Chính phủ phải đi đầu và dẫn dắt về chuyển đổi số...

Theo dõi Pháp Luật Plus

1