Pháp Luật Plus - Ndh.vn - các bài viết từ Ndh.vn, tin tức Ndh.vn

Ndh.vn - các bài viết từ Ndh.vn, tin tức Ndh.vn

Vietnam Airlines ước lãi trước thuế 71 tỷ đồng quý II, giảm 83%

Doanh thu quý II của Vietnam Airlines ước đạt 25.910 tỷ đồng thì lợi nhuận là 71 tỷ đồng, giảm khoảng 83% so với số liệu soát xét cùng kỳ năm trước.

Theo dõi Pháp Luật Plus