nạo vét - các bài viết về nạo vét, tin tức nạo vét

Đà Nẵng: Phê duyệt nhà thầu thực hiện tiểu dự án nạo vét, thoát lũ khẩn cấp sông Cổ Cò

Gói thầu Lập hồ sơ thiết kế - dự toán thuộc Tiểu dự án 1 Nạo vét, thoát lũ khẩn cấp sông Cổ Cò qua Đà Nẵng có giá 3,7 tỷ đồng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Khổ thân Hồ Tây quá!

Khổ thân Hồ Tây quá!

0
“Để hút 1,2 triệu khối bùn ở Hồ Tây, các nhà khảo sát đưa ra số tiền từ 170 -180 tỷ đồng."