năng lực - các bài viết về năng lực, tin tức năng lực

Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tổ chức nhiều đợt thi đánh giá năng lực

Trong bài thi có 50 câu hỏi thuộc tư duy định lượng, 50 câu hỏi tư duy định tính, 50 câu hỏi trong lĩnh vực khoa học tự nhiên - xã hội.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Chọn cán bộ đủ phẩm chất, năng lực

Chọn cán bộ đủ phẩm chất, năng lực

0
Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp Hà Tĩnh, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chiều 6/7.