Nâng cấp - các bài viết về Nâng cấp, tin tức Nâng cấp

Cần nâng cấp các danh hiệu cho phố cổ

“Chúng ta cần nâng cấp các danh hiệu cho phố cổ. Từ đó truyền thông về di sản tốt hơn. Phố cổ rất xứng đáng là di tích quốc gia đặc biệt…”.

Theo dõi Pháp Luật Plus