Pháp Luật Plus - Nâng cao năng lực cạng tranh - các bài viết về Nâng cao năng lực cạng tranh, tin tức Nâng cao năng lực cạng tranh

Nâng cao năng lực cạng tranh - các bài viết về Nâng cao năng lực cạng tranh, tin tức Nâng cao năng lực cạng tranh

Họp Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Hội đồng nhấn mạnh phát triển bền vững phải được đánh giá, đo lường cụ thể.

Theo dõi Pháp Luật Plus