Pháp Luật Plus - nâng cao hiệu quả - các bài viết về nâng cao hiệu quả, tin tức nâng cao hiệu quả

nâng cao hiệu quả - các bài viết về nâng cao hiệu quả, tin tức nâng cao hiệu quả

Tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực doanh nghiệp nhà nước

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2022 về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động...

Theo dõi Pháp Luật Plus

1