Pháp Luật Plus - nạn nhân tố kẻ buôn người - các bài viết về nạn nhân tố kẻ buôn người, tin tức nạn nhân tố kẻ buôn người

nạn nhân tố kẻ buôn người - các bài viết về nạn nhân tố kẻ buôn người, tin tức nạn nhân tố kẻ buôn người

Nạn nhân từ Trung Quốc trở về tố người phụ nữ lừa bán mình

Sau khi trốn được từ Trung Quốc trở về, hai nạn nhân đã tố cáo kẻ nhẫn tâm bán mình.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1