Pháp Luật Plus - nam trực - các bài viết về nam trực, tin tức nam trực

nam trực - các bài viết về nam trực, tin tức nam trực

Chồng bị u mỡ, nợ nần chồng chất, người mẹ thuyền chài quặn lòng để con nghỉ học vì không có tiền

Nợ nần chồng chất để chạy chữa cho chồng bị u mỡ hơn 10 năm nhưng vẫn không khỏi, đến bây giờ chị Nguyễn Thị Thu đành buông xuôi.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1