nam sơn - các bài viết về nam sơn, tin tức nam sơn

Hà Nội di dân ra ngoài vùng ảnh hưởng môi trường bãi rác Nam Sơn

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký Quyết định di dân ra ngoài vùng ảnh hưởng môi trường bãi rác Nam Sơn.

Theo dõi Pháp Luật Plus