Nam Phi - các bài viết về Nam Phi, tin tức Nam Phi

[Clip]: Dòng người xếp hàng dài bất tận ở Nam Phi nhận đồ ăn trong mùa dịch COVID-19

Cảnh quay trên không cho thấy hàng ngàn người xếp hàng dài trên một con đường đất ở Nam Phi để nhận viện trợ thực phẩm trong đại dịch COVID-19.

Theo dõi Pháp Luật Plus