Pháp Luật Plus - NĂM MỚI - các bài viết về NĂM MỚI, tin tức NĂM MỚI

NĂM MỚI - các bài viết về NĂM MỚI, tin tức NĂM MỚI

Lễ chùa đầu năm: Cần biết những điều này để không ân hận

Người xưa đi lễ chùa đầu Xuân là để thể hiện lòng kính ngưỡng đối với Đức Phật, biết rằng điều Phật dạy con người là tu nhân tích đức.

Theo dõi Pháp Luật Plus