Pháp Luật Plus - nắm giữ - các bài viết về nắm giữ, tin tức nắm giữ

nắm giữ - các bài viết về nắm giữ, tin tức nắm giữ

Sửa Luật Doanh nghiệp: Cổ đông nắm 1% cổ phần có quyền tiếp cận thông tin doanh nghiệp

Thay vì nắm 10% cổ phần trong 6 tháng liên tục, dự thảo giảm tỷ lệ này xuống còn 1% và bỏ điều kiện về thời gian nắm giữ cổ phần.

Theo dõi Pháp Luật Plus