năm 2025 - các bài viết về năm 2025, tin tức năm 2025

Thủ tướng phê duyệt Đề án Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án xây dựng, triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1