Pháp Luật Plus - năm 2019 - các bài viết về năm 2019, tin tức năm 2019

năm 2019 - các bài viết về năm 2019, tin tức năm 2019

Giới chuyên gia kinh tế dự báo các yếu tố nào sẽ tác động tới kinh tế Việt Nam năm 2020?

Sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hàng hóa Việt Nam. Dự báo, nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu trong năm 2020 ở mức dưới 3%.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết