mỹ phẩm Swan sản xuất chui - các bài viết về mỹ phẩm Swan sản xuất chui, tin tức mỹ phẩm Swan sản xuất chui

Sở Y tế Đồng Nai chưa cấp phép cho Công ty Hoàng Nga sau nghi vấn mỹ phẩm Swan sản xuất chui

Ngoài việc kinh doanh có dấu hiệu trốn thuế, Sở Y tế Đồng Nai khẳng định chưa cấp bất kỳ giấy phép và phiếu công bố nào cho Công ty Hoàng Nga.

Theo dõi Pháp Luật Plus