Pháp Luật Plus - MỸ ĐỨC - các bài viết về MỸ ĐỨC, tin tức MỸ ĐỨC

MỸ ĐỨC - các bài viết về MỸ ĐỨC, tin tức MỸ ĐỨC

Thanh tra Chính phủ đối thoại với công dân xã Đồng Tâm

Thanh tra Chính phủ vừa tổ chức hội nghị đối thoại với công dân xã Đồng Tâm và 3 xã thuộc huyện Chương Mỹ tiếp giáp Sân bay Miếu Môn.

Theo dõi Pháp Luật Plus