Mường Thanh Phương Đông - các bài viết về Mường Thanh Phương Đông, tin tức Mường Thanh Phương Đông

Trước khi phát hiện nhiễm Covid-19, bệnh nhân 736 từng ở khách sạn Mường Thanh Phương Đông

Bệnh nhân 736 từng lưu trú tại khách sạn ở TP Vinh, Nghệ An trước khi được phát hiện nhiễm Covid-19.

Theo dõi Pháp Luật Plus