Pháp Luật Plus - Mường Lát - các bài viết về Mường Lát, tin tức Mường Lát

Mường Lát - các bài viết về Mường Lát, tin tức Mường Lát

Chủ cơ sở du lịch giao nộp 4 con hổ và một xác hổ cho cơ quan chức năng

Khu du lịch sinh thái Thanh Cảnh nằm trong khu dân cư ở phường Vĩnh Phú. Cơ sở này trước đây được cấp phép nuôi hổ để phục vụ du lịch.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1