Dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh; ông Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh; Bà Giàng Thị Hoa, Phó chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lò Văn Tiến, Phó chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức của Sở qua các thời kỳ.Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, đến nay Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên đã có 5 phòng chuyên môn và 3 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; 10 phòng tư pháp cấp huyện, thị, thành phố; 129 xã, phường có cán bộ tư pháp hộ tịch hoạt động chuyên trách.

Đối với bộ phận quản lý THADS từ năm 2009 đã tách và thành lập Cục THADS tỉnh và các Chi cục THADS cấp huyện trực thuộc Bộ Tư pháp.

Đến nay, Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên có 68 công chức, viên chức; cấp huyện có 38 công chức và 234 công chức hộ tịch cấp xã, 100% có trình độ đại học trở lên. Đảng bộ cơ sở của Sở có tới 51 đảng viên, sinh hoạt ở 6 chi bộ trực thuộc.

40 năm qua, chức năng, nhiệm vụ của Ngành tư pháp nói chung và Sở Tư pháp nói riêng không ngừng được củng cố, kiện toàn, hoàn thiện.

Nhân dịp này, ngành Tư pháp Điện Biên đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng nhận Huân chương Lao động hạng nhì; 20 cá nhân đặng tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp tư pháp; 6 cá nhân được tặng Huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng phát triển tỉnh Điện Biên; 12 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Tư pháp; 7 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 14 tập thể, cá nhân được tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận