Với vai trò là kế toán UBND xã, Lê Anh Tuấn đã lập khống các hồ sơ quyết toán, hồ sơ nghiệm thu để rút toàn bộ số tiền 207.000.000 đồng... 

Trước đó, năm 2016, UBND xã Thạch Sơn đăng ký xây dựng đường giao thông nông thôn mới trên địa bàn xã, các cấp có thẩm quyền đã phê duyệt đăng ký trên. Sau đó, các trưởng thôn đứng ra tổ chức, cùng người dân xây dựng, làm đường.

Khi những công trình đó gần hoàn thành thì UBND xã Thạch Sơn nhận được thông báo sẽ được phân bổ nguồn vốn hỗ trợ nông thôn mới năm 2016 với số tiền 207 triệu đồng từ ngân sách.

Lúc đó, Tuấn đang làm kế toán UBND xã Thạch Sơn đã đề xuất, tham mưu, lập khống các hồ sơ quyết toán, hồ sơ nghiệm thu cho toàn bộ công trình đường giao thông nông thôn trong xã năm 2016 để rút toàn bộ 207 triệu đồng.

Trong đó, Tuấn đã sử dụng, chi tiêu cá nhân 57 triệu đồng.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận