Bộ Nội vụ vừa có tờ trình gửi Chính phủ về dự thảo Nghị định ban hành Bộ Quy tắc Đạo đức công vụ, Đây là bản dự thảo được chỉnh lý lần thứ tư. 

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận