Bộ Tư pháp vừa có Công văn số 1696/BTP-TTLLTPQG ngày 28/4/2023 về phối hợp tăng cường hiệu quả công tác lý lịch tư pháp...Để triển khai thực hiện tốt Công văn số 1696 ngày 28/4/2023 của Bộ Tư pháp về phối hợp tăng cường hiệu quả công tác lý lịch tư pháp, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân trên địa bàn biết việc nộp hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định hoặc đăng ký trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh để giảm tải số lượng công dân đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận