Mới đây, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm. 

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận