Trong suốt quá trình xây dựng phát triển và lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn luôn khẳng định Báo chí là lĩnh vực đặc biệt quan trọng trong toàn bộ công tác tư tưởng của Đảng. 

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận