mục tiêu - các bài viết về mục tiêu, tin tức mục tiêu

Không để tình trạng thực hiện giãn cách mà không đạt được mục tiêu

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu, trong thời gian giãn cách xã hội phải kiểm soát được dịch bệnh.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1