mức thu - các bài viết về mức thu, tin tức mức thu

Giảm 50% lệ phí cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng đến hết năm 2020

Theo Bộ Tài chính, ngày 05/5/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Thông tư số 33/2020/TT-BTC Quy định mức thu, nộp lệ phí...

Theo dõi Pháp Luật Plus