Mục sở thị công nghệ biến bùn thành CO2 và nước trên sông Tô Lịch - các bài viết về Mục sở thị công nghệ biến bùn thành CO2 và nước trên sông Tô Lịch, tin tức Mục sở thị công nghệ biến bùn thành CO2 và nước trên sông Tô Lịch

Mục sở thị công nghệ biến bùn thành CO2 và nước trên sông Tô Lịch

Với công nghệ của Nhật Bản, lượng bùn dưới lòng sông Tô Lịch sẽ được xử lý thành CO2 và nước mà không cần tốn công sức, để nạo vét.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1