mua vàng - các bài viết về mua vàng, tin tức mua vàng

Người Việt mua 56 tấn vàng chỉ trong 1 năm qua

Tổng lượng vàng mà người Việt tiêu thụ trong năm 2019 – bao gồm cả vàng miếng và trang sức – là 56,4 tấn, giảm 5,2 % so với năm 2018.

Theo dõi Pháp Luật Plus