Pháp Luật Plus - mua tài sản - các bài viết về mua tài sản, tin tức mua tài sản

mua tài sản - các bài viết về mua tài sản, tin tức mua tài sản

Khắc phục tình trạng người mua tài sản bán đấu giá nộp tiền không đúng hạn

Thực tế hiện nay có nhiều trường hợp người mua được tài sản bán đấu giá không nộp đủ tiền khiến Chấp hành viên và cơ quan THADS gặp khó khăn.

Theo dõi Pháp Luật Plus