Pháp Luật Plus - mua - các bài viết về mua, tin tức mua

mua - các bài viết về mua, tin tức mua

Công nhân Hà Nội mong muốn mua, thuê nhà ở xã hội, chặn tín dụng đen

Đại diện công nhân Hà Nội đề nghị Chủ tịch Thành phố quan tâm để công được mua, thuê nhà ở xã hội; ngăn chặn tín dụng đen cho vay nặng lãi.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Nói thêm về dự báo

Nói thêm về dự báo

0
Nghiên cứu và có các giải pháp khả khi, cảnh báo sạt lở hạn chế rủi ro là trách nhiệm của Nhà nước, không thể không làm.