Pháp Luật Plus - mua sắm trang thiết bị y tế phức tạp - các bài viết về mua sắm trang thiết bị y tế phức tạp, tin tức mua sắm trang thiết bị y tế phức tạp

mua sắm trang thiết bị y tế phức tạp - các bài viết về mua sắm trang thiết bị y tế phức tạp, tin tức mua sắm trang thiết bị y tế phức tạp

Tình trạng vi phạm pháp luật trong đấu thầu, mua sắm trang thiết bị y tế phức tạp

Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm đã nhận xét như vậy trước Quốc hội trong phiên làm việc ngày 10/11.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1