mua hóa đơn khống để rút tiền nhà nước - các bài viết về mua hóa đơn khống để rút tiền nhà nước, tin tức mua hóa đơn khống để rút tiền nhà nước

Gia Lai: Khởi tố Kế toán Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

Bị can Nguyễn Thị Hoài Thu có hành vi hướng dẫn, tạo điều kiện giúp cho người có chức vụ, quyền hạn lập chứng từ khống rút tiền ngân sách Nhà nước.

Theo dõi Pháp Luật Plus