MUA BÁN MA TÚY - các bài viết về MUA BÁN MA TÚY, tin tức MUA BÁN MA TÚY

Đục tường nhà để giao dịch mua bán ma túy

Khi có "con nghiện" đến mua ma túy, đối tượng quan sát qua camera để nhận diện, sau đó giao dịch mua bán ma túy qua lỗ trên tường.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1