Mua bán đất đai - các bài viết về Mua bán đất đai, tin tức Mua bán đất đai

Thanh Oai ( Hà Nội ): Nhiều uẩn khúc trong vụ chuyển nhượng đất tại xã Bích Hòa

Chủ tịch UBND xã Bích Hòa đã biết mảnh đất đang có giao dịch mua bán, nhưng vẫn chứng thực hồ sơ cho người khác …

Theo dõi Pháp Luật Plus