Pháp Luật Plus - mua 70 triệu tiền ma túy - các bài viết về mua 70 triệu tiền ma túy, tin tức mua 70 triệu tiền ma túy

mua 70 triệu tiền ma túy - các bài viết về mua 70 triệu tiền ma túy, tin tức mua 70 triệu tiền ma túy

Con gái mua "vung tiền" mua ma túy rồi mang về giấu khắp nhà của mẹ

Mua được 70 triệu đồng ma túy, Hải mang “hàng” về chia nhỏ rồi giấu khắp nhà mẹ mình để tránh bị công an phát hiện.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1