Pháp Luật Plus - Một năm sóng dữ của ông trùm xây dựng Coteccons sau cuộc bể dâu - các bài viết về Một năm sóng dữ của ông trùm xây dựng Coteccons sau cuộc bể dâu, tin tức Một năm sóng dữ của ông trùm xây dựng Coteccons sau cuộc bể dâu

Một năm sóng dữ của ông trùm xây dựng Coteccons sau cuộc bể dâu - các bài viết về Một năm sóng dữ của ông trùm xây dựng Coteccons sau cuộc bể dâu, tin tức Một năm sóng dữ của ông trùm xây dựng Coteccons sau cuộc bể dâu

Một năm sóng dữ của ông trùm xây dựng Coteccons sau cuộc bể dâu

Tròn một năm sau ngày nhà sáng lập rời đi, Coteccons đối diện nguy cơ lung lay vị thế trong quá trình thực hiện nhiều tham vọng mới.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1