Pháp Luật Plus - Một mảnh đất 2 chủ sở hữu - các bài viết về Một mảnh đất 2 chủ sở hữu, tin tức Một mảnh đất 2 chủ sở hữu

Một mảnh đất 2 chủ sở hữu - các bài viết về Một mảnh đất 2 chủ sở hữu, tin tức Một mảnh đất 2 chủ sở hữu

Hoàng Mai (Hà Nội): Một mảnh đất 2 chủ sở hữu và dấu hỏi lớn cần lời giải đáp!

Đi đăng ký quyền sử dụng đất, bà Chiện phát hiện mảnh đất mình được mẹ đẻ tặng đang có đến 2 chủ sở hữu mà vẫn được cấp GCNQSDĐ.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1