một cửa - các bài viết về một cửa, tin tức một cửa

Xã Bông Trang - huyện Xuyên Mộc: Xuất sắc trong công tác cải cách hành chính

Đến nay, xã Bông Trang đã có 62/129 TTHC được cắt giảm thời gian giải quyết từ 1-2 ngày so với quy định.

Theo dõi Pháp Luật Plus