môn toán - các bài viết về môn toán, tin tức môn toán

Thí sinh thi lớp 10 bị nhầm điểm từ 9,75 xuống 0,5

Cán bộ chấm thi ghi điểm vào “Phiếu thống nhất điểm” đã ghi không rõ ràng “điểm số 9,5” giống “điểm số 0,5" nên bộ phận nhập điểm thành 0,5 điểm.

Theo dõi Pháp Luật Plus