môn học bắt buộc từ lớp 3 đến hết lớp 12 - các bài viết về môn học bắt buộc từ lớp 3 đến hết lớp 12, tin tức môn học bắt buộc từ lớp 3 đến hết lớp 12

Tiếng Hàn, tiếng Đức trở thành môn bắt buộc từ lớp 3 đến hết lớp 12?

Bộ GD&ĐT ban hành Chương trình giáo dục phổ thông môn tiếng Hàn và tiếng Đức - Ngoại ngữ 1, hệ 10 năm thí điểm.

Theo dõi Pháp Luật Plus