Pháp Luật Plus - môi trường - các bài viết về môi trường, tin tức môi trường

môi trường - các bài viết về môi trường, tin tức môi trường

Cải tạo hồ Gươm thế nào?

Hồ Gươm hiện hữu thực chất có phải là một bể bê tông trống đáy? Đây là điều quan trọng trong lựa chọn phương án nào để cải tạo Hồ Gươm.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết