môi giới mới đất - các bài viết về môi giới mới đất, tin tức môi giới mới đất

Có dòng “tiền bẩn” chảy vào bất động sản?

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị kiểm soát “tiền bẩn” chảy vào bất động sản.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1