mở tài khoản giao thông - các bài viết về mở tài khoản giao thông, tin tức mở tài khoản giao thông

Từ ngày 12/3 sẽ thu phí tự động không dừng hai trạm trên Quốc lộ 5

Để lưu thông qua làn thu phí tự động trên Quốc lộ 5, chủ phương tiện cần đăng ký dán thẻ, mở tài khoản giao thông và nạp đủ tiền.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1