mô hình giáo dục đặc biệt - các bài viết về mô hình giáo dục đặc biệt, tin tức mô hình giáo dục đặc biệt

Kỳ lạ với mô hình giáo dục “chuyên trị” học sinh cá biệt

Đây là những học sinh có “cá tính” bị các trường công lập “từ chối”, hoặc vi phạm pháp luật,…thậm chí bị tiêm nhiễm tệ nạn xã hội.

Theo dõi Pháp Luật Plus