Mỏ Bingham Canyon - các bài viết về Mỏ Bingham Canyon, tin tức Mỏ Bingham Canyon

Cảnh ấn tượng tại mỏ lộ thiên sâu nhất thế giới

Mỏ Bingham Canyon là mỏ đồng nổi tiếng nước Mỹ và cũng là mỏ lộ thiên sâu nhất trên thế giới.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1