minh bạch - các bài viết về minh bạch, tin tức minh bạch

Công khai, minh bạch trong lựa chọn tổ chức thẩm định giá, đấu giá tài sản

Công văn số 66/TCTHADS-NV1 về việc triển khai thực hiện Quy trình lựa chọn tổ chức thẩm định giá, đấu giá tài sản kèm theo Quyết định số 1079/QĐ-TCTHADS.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Ngành thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra

Ngành thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra

0
Bằng chưa đầy 92% so với cùng kỳ, song tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra đã có sự tăng trưởng ấn tượng, bằng 154,3% so với cùng kỳ…
Công nghệ và công khai, minh bạch

Công nghệ và công khai, minh bạch

0
Hôm qua, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến giới thiệu Cổng dịch vụ công Quốc gia (CDVCQG) và những lợi ích dành cho doanh nghiệp.