minh bạch - các bài viết về minh bạch, tin tức minh bạch

Mức độ công khai ngân sách tỉnh được cải thiện

Ngày 12/6, Liên minh Minh bạch ngân sách (BTAP) công bố Chỉ số Công khai ngân sách (NS) tỉnh năm 2018. Đây là năm thứ hai chỉ số này được công bố…

Theo dõi Pháp Luật Plus