miễn nhiệm - các bài viết về miễn nhiệm, tin tức miễn nhiệm

Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch huyện Hậu Lộc đánh bạc

Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc (nhiệm kỳ 2016 - 202) đối với ông Nguyễn Văn Long.

Theo dõi Pháp Luật Plus