Pháp Luật Plus - miễn nhiễm hàng loạt lãnh đạo - các bài viết về miễn nhiễm hàng loạt lãnh đạo, tin tức miễn nhiễm hàng loạt lãnh đạo

miễn nhiễm hàng loạt lãnh đạo - các bài viết về miễn nhiễm hàng loạt lãnh đạo, tin tức miễn nhiễm hàng loạt lãnh đạo

Tổng thống Ukraine lại miễn nhiệm loạt quan chức

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã miễn nhiệm chủ tịch của chính quyền cấp quận ở 3 khu vực.

Theo dõi Pháp Luật Plus